Jubileusz
10 lat

Lubelskiego Salonu Artystycznego

Lubelski Salon Artystyczny swoją działalność w Centrum Kultury w Lublinie rozpoczął w 2007 r. spektaklem muzycznym Oleny Leonenko „Noc z Wertyńskim”. W ciągu dziesięciu lat prezentował sztuki z najważniejszych polskich scen teatralnych – warszawskich, takich jak: Teatr Narodowy, Teatr Ateneum, Teatr Dramatyczny, Teatr Studio, Teatr Polski, Teatr Kamienica, Teatr Rampa, Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich, Teatr Roma, czy krakowskich takich jak Teatr im. J. Słowackiego. Gośćmi byli znakomici artyści z Polski, m.in. Danuta Szaflarska, Zbigniew Zapasiewicz, Irena Jun, Andrzej Seweryn, Ewa Błaszczyk, Wanda Warska, Leszek Długosz, Piotr Machalica, Magda Umer, Ignacy Gogolewski, Joanna Szczepkowska, Jerzy Trela, Antonina Krzysztoń, Jerzy Satanowski, Jakub Wocial, a także spoza Polski m.in. Iva Bitttova, Matt Elliot, Katy Carr, czy zespół Tara Fuki.

Lubelski Salon Artystyczny realizowany jest poprzez prezentację gościnnych spektakli teatralnych oraz organizację festiwalu Prezentacje Form Muzyczno-Teatralnych „Dźwięki Słów”, na którego program składają się musicale, recitale aktorskie, spektakle muzyczne i koncerty muzyczne. Festiwal pokazuje, że dźwięk i ekspresja aktorska nadają słowom niepowtarzalnego znaczenia.

Współczesna sztuka coraz częściej pomija werbalną wypowiedź jako podstawę kontaktu z widzem, zastępując ją wizualizacją pomysłów twórczych. Tymczasem ogromną moc w przekazie artystycznym posiada słowo, ponieważ potrafi sięgać do najgłębszych warstw percepcyjnych widza.

PROGRAM

„Kobiety bez znaczenia” / Teatr Dramatyczny
21 listopada 2017 / godz. 19:00 / Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Lublinie
bilety: 40/50 zł, grupowe-35 zł

Więcej

Jakub Wocial / Teatra Rampa – recital „Dream of Broadway”
22 listopada 2017 / godz. 18:00 / Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Lublinie
bilety: 30/40 zł, grupowe-25 zł

Więcej

Spotkanie

Po koncercie „Dream of Broadway” odbędzie się wyjątkowe spotkanie pod hasłem „Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna”
Sala Oratorium Centrum Kultury w Lublinie

Do udziału w spotkaniu organizatorzy jubileuszu zaprosili twórców wydarzeń Lubelskiego Salonu Artystycznego, zarówno artystów jak i przedstawicieli publiczności, dla których kultura jest ważną częścią życia, a którzy stymulowali dziesięcioletnią działalność LSA. Zaprosimy ich, aby przy poczęstunku i lampce wina zadać sobie nawzajem pytanie „Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna”, nawiązując do pracy Jacka Woźniakowskiego pod tym samym tytułem.
Doznania estetyczne pod wpływem sztuki sprawiają, że człowiek, choć na chwilę może się wyrwać z prozy życia i dotknąć jakieś innej, nadprzyrodzonej wobec niego rzeczywistości. Jak powinna objawiać się taka rzeczywistość, aby mogła zasłużyć na miano doznania estetycznego?
Znajomi artyści i przyjaciele podzielą się swymi refleksjami, obserwacjami, poglądami i uwagami na temat współczesnej sztuki, prezentując swe sugestie , zapatrywania, a czasem wręcz „myśli nieuczesane”.
Udział w spotkaniu potwierdzili dotychczas: Piotr Szczepanik (piosenkarz), Jakub Wocial (artysta pieśniarz), Małgorzata Klimaczak (pedagog, polonistka), Jacek Brzeziński (aktor), ks. Mirosław Ładniak (duszpasterz artystów i ludzi kultury).

Spotkanie, nastrojowymi dźwiękami, uświetni Kinga Suchora – laureatka wielu festiwali z nurtu piosenki autorskiej – która, jak sama twierdzi, swoją muzyką “chce oswajać trudne uczucia, a słowa ugłaskiwać”.

Wspierają nas


Mecenas

Logo PNG Dystrybucja

Sponsor główny

Sponsor