Bóg pisze prosto na liniach krzywych

Wiesław Komasa

na podstawie tekstów K. Wojtyły, Z. Herberta, C.K. Norwida, J. Wittlina, J. Twardowskiego, R. Brandstaettera

16 listopada 2010
godz. 19:00
Sala Art Studiio w ACK "Chatka Żaka"

Wiesław Komasa (ur. 15 stycznia 1949 r. w Wiśniczu) - polski aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i dubbingowy; także reżyser teatralny, lektor i recytator. Od 1988 r. pedagog profesor tytularny Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Ukończył PWST im. L. Solskiego w Krakowie. Zagrał kilkadziesiąt ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych u takich reżyserów, jak: I. Cywińska, M. Prus, J. Nyczak, J. Wiśniewski, P. Cieplak, J. Jarnuszkiewicz, P. Łazarkiewicz, M. Treliński, M. Łazarkiewicz, F. Bajon, A. Żuławski. Z zespołem J. Wiśniewskiego zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień na największych festiwalach europejskich i światowych. Jest wielokrotnym laureatem Festiwalu Małych Form Teatralnych we Wrocławiu. W swoim dorobku artystycznym ma również prace reżyserskie w teatrach: Torunia, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Gdyni, Białegostoku, Paryża. Obecnie gra gościnnie w teatrach warszawskich, m. in. w Teatrze Studio wspólnie z I. Jun w "Filozofii po góralsku" J. Tischnera, w Teatrze Współczesnym z Mają Komorowską w "Mimo wszystko" czy w Teatrze Polonia Krystyny Jandy w sztuce "Przygoda" S. Maraiego. Prowadzi warsztaty teatralne i prezentuje liczne koncerty poetyckie w kraju i za granicą. W tym roku otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne.

Spektakl słowa, z jakim aktor zawita do Lublina skoncentrowany jest wokół utworów wybitnych polskich poetów i myślicieli, takich jak: K. Wojtyła, Z. Herbert, C. K. Norwid czy J. Twardowski. Tematycznym spoiwem łączącym wszystkie prezentowane przez artystę utwory jest człowiek i jego relacja z otaczającym go światem - będącym od zawsze fascynującym i zarazem niepokojącym fenomenem. Albowiem spektakl ten to próba przekazania i wyrażenia ogólnego ludzkiego doświadczenia Tajemnicy - objawiającej się pod postacią Boga i nierozerwalnie związanego z Nim bytu - człowieka. Poprzez poetyckie niezwykle sugestywne wizje wielkich twórców aktor stara się więc odnaleźć uniwersalny mianownik ludzkiej duszy. Eksponuje, posiłkując się tekstami tak w istocie różnych od siebie artystycznych osobowości - nieustanne; piękne i tragiczne; przypisane każdemu ziemskiemu trwaniu - pragnienie i dążenie do harmonii, miłości, szczęścia. Obnaża rozpaczliwą walkę o godność i sens ludzkiego istnienia. Ukazuje wieczne poszukiwanie Prawdy i Wspólnoty, których pierwotnym źródłem, a jednocześnie doskonałym uosobieniem jest w tym przypadku Boska Instancja. Niezwykła siła wybitnego aktorstwa skupiona w osobie Wiesława Komasy, którego jedynym środkiem wyrazu pozostaje słowo poety oraz ciało, mimika, gest, rozświetla na "moment" wnętrze człowieka - zagubionego w otchłaniach własnego jestestwa i wciąż próbującego odczytać znaki Boskie umieszczone na krzywych liniach oddanego mu w zastaw życia. Gdyż owa odwieczna rola niestrudzonego poszukiwacza pozwala przetrwać zdradliwe zawirowania wielkiej i nieprzebranej wody istnienia; dostrzec cel małych codziennych zmagań ze światem, będących w istocie wielką walką o wartość człowieczeństwa.

Ceny biletów:
normalny 20 zł
ulgowy 10 zł