Dwugłos w sprawach istotnych w dwóch częściach

15 marca 2013
godz. 19:00
Centrum Kultury w Lublinie

Spektakl jest wyrazem fascynacji dwoma ważnymi tekstami: „Tryptykiem Rzymskim” Jana Pawła II oraz „Traktatem teologicznym” Czesława Miłosza. W mistrzowskim wykonaniu Andrzeja Seweryna przesłanie tych tekstów staje się niepowtarzalnym przeżyciem. Jest także okazją do słuchania Sextetu Włodzimierza Nahornego, którego muzyka nie jest ani tłem, ani uzupełnieniem, lecz partnerem i współtwórcą tego niezwykłego dialogu słowa i muzyki.

„Dwugłos...” określany jest jako „projekt długi, zmuszający do koncentracji, zastanowienia i chwili refleksji, łączący poezję i teatr z muzyką oraz religią”. Jest nie tylko połączeniem, ale też porównaniem dwóch istotnych tekstów, które niekiedy zdają się zgodne, innym zaś razem – polemiczne. W pewnym sensie okazują się jednak utworami komplementarnymi, mającymi podobny cel, którym jest przełożenie języka oficjalnego religii na język współczesny, powszechnie dostępny, odpowiadający na pytania epoki.

Włodzimierz Nahorny połączył świat muzyki poważnej i jazzu, tworząc nową wartość wykraczającą poza znane powszechnie stereotypy. Muzyka „Dwugłosu...” to muzyka na wskroś współczesna, czerpiąca inspirację z wielu gatunków i stylów. Włodzimierz Nahorny, wśród polskich jazzmanów twórca najbardziej słowiański i romantyczny, zdaje się być wymarzoną osobą predysponowaną do stworzenia takiego przedsięwzięcia jak „Dwugłos...”. Oryginalne partie fortepianowe przeplatają się tu z przetworzeniami tematów oraz z nowym materiałem napisanym przez Nahornego. Z tym wszystkim integralnie związane są partie improwizowane przez samego mistrza jak i przez zaproszonych przez niego muzyków.

Obsada:
Andrzej Seweryn

Muzyka i opracowanie muzyczne:
Włodzimierz Nahorny

Nahorny Sextet:
Włodzimierz Nahorny - fortepian
Anna Gadt - śpiew
Henryk Gembalski - skrzypce
Wojciech Staroniewicz - saksofon
Mariusz Bogdanowicz - kontrabas
Piotr Biskupski - perkusja

ceny biletów:
normalny 50 zł
ulgowy 40 zł