Kurylewicz - Muzyka i Poezja

Koncert muzyki Andrzeja Kurylewicza i poezji Gabrieli Kurylewicz

11 maja 2013
godz. 20:00
Trybunał Koronny w Lublinie

ABRIELA KURYLEWICZ – poetka, a także filozof i tłumacz. Autorka zbiorów poezji: Wiersze, Wydłużyć horyzont, Tristia, Dwie historie, Księżyc świadkiem, Heaven and The Watch, Rymki. Należy do ZAiKS i SPP (Zarząd Główny). W 2001 r. założyła Fundację Forma – Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych, zaangażowana jest w działalność społeczną – ratuje zabytki w Polsce. Córka Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza, od 2007 roku prowadzi Piwnicę Artystyczną Kurylewiczów w Warszawie, organizuje Dni Muzyki Andrzeja Kurylewicza i jest wydawcą jego Dzieł Zebranych. Opublikowała kilka autorskich książek filozoficznych o Platonie, Tomaszu z Akwinu, Giovannim Pico della Mirandola oraz przekładów i komentarzy, m.in. Tomasza z Akwinu Traktat o Bogu i, razem z Mikołajem Antczakiem, dialog Boecjusza O pocieszeniu, jakie daje filozofia. Ustanowiła Instytut Muzyki i Poezji, który od 2012 r. prowadzi razem z Ewą Skardowską, Katarzyną Bąkowską i Michałem Borzykowskim.

ANDRZEJ KURYLEWICZ (1932-2007) – kompozytor, pianista, trębacz, puzonista, dyrygent. Autor muzyki poważnej, kameralnej i symfonicznej, teatralnej, filmowej, baletowej, jazzowej.
Laureat m.in. Prix Italia 1981 i prestiżowego Verdienstkreuz I. Klasse 2001. Sławę przyniosła mu muzyka do filmów Lekcja Martwego Języka, Droga, Lalka, Polskie Drogi i Nad Niemnem, oraz muzyka teatralna do spektakli dramatycznych takich jak: Norwid, Pan Tadeusz, Nie-boska Komedia, Kordian, Wacława Dzieje. Zostawił sześćdziesiąt pięć opusów muzyki poważnej: utwory na fortepian solo, flet solo, tria i kwintety fortepianowe, tria i kwartety smyczkowe, tria, kwartety i kwintety dęte oraz utwory na orkiestrę smyczkową i symfoniczną (Serenata Leopolitana, Psalm 60, Witraż w Miejscowości N., Sonet, Szkic do Krajobrazu, Adagio da Dramma, Suita Pan Tadeusz, Poemat symfoniczny no.1 In Verona do wiersza C. K. Norwida, Poemat symfoniczny no. 2 Godzina się zniża do wiersza R. M. Rilkego, Msza Warszawska), a przede wszystkim kilkadziesiąt cyklów pieśni do wierszy najwybitniejszych poetów

Nie lubił słowa dusza, ale był mistrzem melodii, która najgłębiej wnika w duszę. Potrafił zagrać najpiękniej na najbardziej zaniedbanym instrumencie, jeśli tylko komuś na tym zależało i jeśli go o to poproszono. Pracował na zamówienie, dla konkretnych ludzi. Nie mówił o sobie, że stwarza cokolwiek, mówił, że komponuje, mając na względzie to, co jest sercem muzyki - formę. Muzykę miał za coś nieskończonego, ogromnego, Boskiego, w czym człowiek może jedynie uczestniczyć. Gabriela Kurylewicz

Wstęp za okazaniem bezpłatnych wejściówek.
Wejściówki do odebrania w kasie Centrum Kultury w Lublinie, ul. Narutowicza 32.
Każda osoba może odebrać maksymalnie dwa zaproszenia.