Lubelski Salon Artystyczny

Widzę i Opisuję

reż. Jerzy Satanowski

24 listopada 2013
godz. 19:00
Sala Widowiskowa CK

W ramach Lubelskiego Salonu Artystycznego, produkcja spektaklu muzycznego, autorstwa wybitnego kompozytora i reżysera – Jerzego Satanowskiego – jest wydarzeniem wyjątkowym. Do spektaklu zostali zaangażowani wybitni artyści na czele z Krystyną Tkacz i Magdaleną Piotrowską – związanymi ze scenami warszawskimi, a towarzyszą im artyści lubelscy – m.in. Przemysław Buksiński, Agata Klimczak. Aktorom na scenie akompaniuje na żywo zespół muzyczny.

„Widzę i opisuję” to spektakl, ułożony z tekstów, roztrząsających problemy tworzenia, oscylujących wokół pytań: czym jest pisanie, malowanie, śpiewanie, granie w teatrze; jakie wzloty i upadki temu towarzyszą, dlaczego i po co tworzymy, a także czym byłby świat gdyby nie sztuka? Są to kwestie niezwykle poważne, ale spektakl nie będzie esejem na ten temat, ale raczej barwnym kalejdoskopem nastrojów, jakie towarzyszą powstawaniu wiersza, piosenki, obrazu. „Widzę i opisuję” dotyka zagadnienia autotematyzmu, które dotyczy dzieł, traktujących o powstawaniu dzieła, wymienić można tu choćby „Sześć postaci w poszukiwaniu autora” Pirandella, czy „Osiem i pół” Felliniego, ale prócz tych poważnych utworów można przytoczyć również przykłady zabawne – wątek rzemieślników przygotowujących przedstawienie w „Śnie nocy letniej” Szekspira. Z tych klasycznych przykładów J. Satanowski jednak nie będzie korzystać wprost, lecz pośrednio, odwołując się do zagadnienia autotematyzmu. Lista autorów wprzęgniętych w projekt „Widzę i opisuję” jest długa i bardzo urozmaicona: od Mickiewicza, Szekspira, Różewicza, Leśmiana, Czechowicza, po Młynarskiego, Koftę i wielu innych. Wyznacza to formę spektaklu, który można określić znanym sformułowaniem: słowno- muzyczny.

Obsada:
Krystyna Tkacz
Mirosław Czyżykiewicz
Magdalena Piotrowska
Przemysław Buksiński
Agata Klimczak

Zespół muzyczny pod kierunkiem Bartłomieja Abramowicza:
Tomasz "Fazi" Gąsior
Wiesław Wysocki
Bartłomiej Abramowicz
Bartłomiej Węgliński
Albert Wietrzak

ceny biletów:
I miejsca 30/40 zł